'Kalimah Toibah Melahirkan Generasi Bertaqwa'

assalamualaikum Pictures, Images and Photos


Pena Tok Guru

Himpunan Berita PASWP

Sila Clicks

Wednesday, October 28, 2009

KEPIMPINAN: AMALAN DAN REALITI DALAM PERJUANGAN PAS

Sumber: http://ydppasputrajaya.blogspot.com

Ustaz Idris Ahmad

Muqaddimah

Tidak disebut perjuangan kalau tanpa pengorbanan. Islam tidak menang kalau tidak ada pengorbanan di kalangan para rasul dan nabi-nabi. Merekalah orang yang paling banyak diuji oleh Allah SWT. Firman Allah yang bermaksud:-

“Orang yang paling dahsyat menerima ujian adalah para nabi, kemudian ulamak dan orang yang seumpamanya”

Dalam konteks kedatangan Islam di negara ini Islam sampai melalui pengorbanan yang dilalui oleh mereka yang terdahulu mengharungi lautan dan obak badai yang memukul perjalanan mereka. Kerana Islam mereka sanggup bekorban apa sahaja.

Kepimpinan adalah mereka yang mesti banyak bekorban dan berjuang, kerana mereka adalah orang yang paling penting dalam konteks menguruskan perjuangan. Lebih-lebih lagi menjadi pemimpin Pas yang perlu banyak bekorban. Memimpin Pas bukan satu status kemasyhuran tetapi ia sebagai tanggungjawab, kerana Pas sebagai sebuah parti pembangkang yang sentiasa diburu dan diperhati oleh musuh dalam dalam luar negara.

Kepimpinan boleh difahami sebagai satu mekanisme untuk menggerakkan usaha merealisasikan beberapa kepentingan individu serta juga kepentingan-kepentingan masyarakat.

1. Dalam sains Masyarakat pula, konsep kepimpinan atau kepemimpinan ini dikaitkan dengan faktor-faktor setempat atau alam sekeliling di mana pemimpin itu berada. Kepimpinan itu wujud dalam organisasi dan segala tindakan yang berkesan dan berkait rapat dengan sesuatu organisasi.

2. Rumusan bahawa kepimpinan adalah satu proses dalam mana individu yang diberikan amanah menduduki sesuatu kedudukan yang lebih tinggi dari ahli lain telah dilengkapkan dengan kuasa yang sah untuk menjalankan kegiatan bagi mencapai suatu objektif yang telah diamanahkan kepadanya. Dalam aspek ini amanah yang diberikan bukan sahaja kepercayaan menguruskan pertubuhan, organisasi atau projek tetapi kepercayaan memimpin ahli-ahli lain dari segi memberikan bimbingan, semangat dan pimpinan yang berkesan.

Fungsi Kepimpinan

Membentuk dan membimbing ahli bawahnya kearah kejayaan dunia dan akhirat.
Menyatu padukan kumpulan dengan bertindak sebagai pakar rujuk, orang tengah, penasihat, kawan, pendengar yang sabar dan sebaginya
Mewujudkan suasana yang selesa untuk membolehkan orang yang dipimpin menjadi cemerlang. Ini termasuklah dengan memberi dorongan berdasarkan ganjaran atau teguran.
Merancang, menyelia dan menilai prestasi setiap tugasan yang diberikan kepada anggota organisasi.

Setiap aspek pengurusan dijalankan dengan penglibatan yang bermakna dari ahli dan memberikan rangsangan yang berterusan. Matlamat bagi setiap kegiatan dinyatakan dengan jelas agar wujud kepaduan dalam tindakan dan objektif.


Memudahkan perhubungan di kalangan anggota organisasi. Ini mengambil kira kaedah penyaluran maklumat yang sesuai dan berkesan. Tegasnya kepimpinan organisasi perlu mahir mengenai teknik komunikasi sama ada antara perseorangan, kumpulan kecil atau kumpulan besar.

Keberkesanan Dan Ciri Kepimpinan Yang Baik

Pemimpin mestilah mempunyai ciri-ciri yang dinamik dan seorang yang beriniasitif iatu punya kebolehan memberi pendapat dan mengemukakan idea-idea baru serta megamalkannya. Adalah menjadi kewajipan pemimpin berusaha menggerakkan pengikut-pengikut kearah pencapaian matlamat.

Seorang pemimpin mengetahui kehendak-kehendak pengikutnya (dalam setengah suasana, bukan dalam semua keadaan) dan berusaha untuk memandu pengikut-pengikut kearah matlamat yang direncanakan. Dengan adanya hubungan baik antara pemimpin dan pengikut sudah tentu dapat mewujudkan kejayaan bagi sebuah organisasi atau pertubuhan.
Untuk menjamin kejayaan dan keberkesanan berterusan sesebuah organisasi maka perlu dipupuk sifat kerjasama dan toleransi antara pemimpin dan pengikut. Pemimpin mesti memainkan peranan penting dalam proses membuat keputusan untuk mempengaruhi orang lain berpelakuan selaras dengan oreintasi jamaah.

Selain dari itu pemimpin juga berperanan memastikan suatu matlamat atau objektif yang hendak dicapai itu bersifat kolektif. Aspek ini penting kerana tanpa adanya kata sepakat dalam satu-satu organisasi , sudah tentu tidak wujudnya keberkesanan dalam menyusun aktiviti-aktiviti organisasi

Ia mesti berkecuali dalam satu krisis, bersifat berani membuat keputusan dan menghadapi krisis dengan tenang. Seorang pemimpin mesti tegas dalam prinsip dan hak dan bertolak ansur pada perkara yang cabang. Disamping itu seorang pemimpin juga mestilah bertimbang rasa dengan orang-orang di bawah pimpinannya, Kebolehan mengeluarkan idea-idea untuk perubahan, cekap dalam pentadbiran. Bijak menguruskan perjuangan dan bersemangat dan terarah. Ia mesti melebihi kepentingan jamaah daripada kepentingan peribadi.
Ia harus membuat keputusan secara kolektif bukan secara peribadi.
Tidak menghasut
Tidak mengamalkan puak-puak.
Ianya menentukan kerja-kerjanya dan kerja kerja anggotanya dengan jelas supaya tidak keliru. (wujudnya pembahagian tugas/lajnah)

Seorang pemimpin yang baik ia tahan lasak dan bersusah payah dengan ahli dan orang bawahan. Sentiasa berperanan insaf dengan kesusahan pengikutya dan bersungguh memperjuangkan nasib dan cita mereka.

Pemimpin mesti berkebolehan dalam berbagai aspek kepimpinan, bijaksana dan mempunyai keyakinan diri untuk memikul tanggungjawab yang diamanahkan kepadanya.
Penguasaan, menggunakan kuasanya di dalam mengambil tindakan membuat keputusan dan mengeluarkan pendapat.

Komunikasi, memberikan maklumat yang diperlukan oleh pengikut-pengikutnya, penukaran maklumat atau menunjukkan kesedaran tentang perkara-perkara semasa.
Penghargaan, tingkahlaku yang menunjukkan penghargaan terhadap usaha-usaha yang dilakukan oleh anggotanya.

Merencanakan tahap-tahap dan pencapain usaha yang harus dicapai oleh pengikut
Sunggauhpun begitu untuk menentukan keberkesanan suatu pimpinan harus juga dilihat kepada kriteria-kriteria yang lain iaitu seperti penerimaan oleh anggota anggota kumpulan
Untuk menentukan sesuatu keberkesanan pimpinan perlu juga diukur sejauhmanakah pemimpin sesebuah organisasi itu berjaya meghadapi cabaran dalaman dan luaran. Ini bermakna apabila seorang pemimpin berjaya menghadapi suasana yang tegang dengan penuh yakin sudah tentu ia akan menambahkan keyakinan di kalangan ahli atas kepimpinannya.
Realiti Perjuangan Dan Pengorbanan Dalam Memimpin PAS

Bukan senang memimpin Pas sebagai sebuah jamaah Islam dan menjadi parti yang sentiasa mencabar kemungkaran yang dilakukan oleh Umno/BN. Kuasa yang mempunyai segala kekuatan material dan sokongan. Tetapi kita memimpin PAS berbekal kekuatan iman dan aqidah yang mantap dengan keyakinan mendapat kemenangan di akhirat.
Memimpin ummat kearah penghayatan Islam yang syumul bukan hanya dalam bentuk hadhari sahaja. Satu cabaran kepada kita kerana yang kita memimpin jamaah yang mengajak kepada perkara samiyyat bukan kepada kebendaan semata-mata. Pihak musuh menawarkan perkara yang nampak di depan rakyat.

Sebagai pemimpin yang terpaksa mengorbankan segala wang ringgit.
Sudah menjadi lumrah pemimpin terpaksa mengorbankan masa untuk memikirkan Islam di tegakkan di atas muka bumi ini.

Terpaksa mengorbankan kenaikan pangkat dalam profesion yang diceburi walaupun kita mempunyai merit untuk naik. Tetapi dasar pilih kasih dan tidak demokratik perkara ini perlu dilupakan sahaja. Banyak yang nampak untuk membina kerjaya terpaksa berundur dan melupakan perjuangan walaupun pada asalnya begitu bersemangat.
Kadang-kadang terputus tali persaudaraan kerana memimpin parti, kerana kita dianggap anasir perosak negara.

Oleh kerana masa yang begitu terhad hubungan dengan jiran pun terbatas.
Realiti dalam Pas ramai pengikut tapi kurang orang yang hendak kedepan memimpin. Akhirnya seorang pemimpin terpaksa memikul tugas yang bertimbun-timbun, kerana yang lain semuanya tidak mahu memikul.

Realiti yang dihadapi oleh pemimpin Pas masa yang begitu kurang dengan anak-anak. Justeru itu anak-anak perlu diberi tarbiah inilah perjuangan Pas.
Oleh kerana Pas sebagai sebuah gerakan ummah maka keahliannya terbuka. Ini satu perjuangan yang besar kepada mereka yang memimpin Pas untuk menguruskan ahli yang berbagai status untuk disesuaikan dengan piawai standard minimum sahaja.
Pengorbanan seorang pemimpin ialah apabila ia menghilangkan sikap ego ketika memimpin Pas dengan merai ahli Pas yang berbagai latar belakang. Walaupun beliau bijak macam mana pun dia perlu menurunkan darjat ananiah (keakuanku sahaja) daripada dirinya. Kerana yang ia memimpin ini satu jamaah yang Islam, bukan badan kerajaan atau swasta, bukan gerakan elit, ahlinya bekerja secara sukarela bukan ada gaji.

Perkara Yang Perlu Dijauhi Oleh Seorang Pemimpin

Malas untuk hadir mesyuarat.
Hanya tunggu arahan
Malas berfikir.
Tidak tahu pilih mana keutamaan.
Malas hadir ke program latihan.
Malas bertanya kepada orang yang tahu.
Tidak tegas dengan keputusan.
Jangan Sombong
Penakut dan kedekut.
Jangan Riya’
Jangan mementingkan diri sendiri semata-mata.
Pemikiran yang sempit
Membuat keputusan yang lemah
Payah menerima pandangan orang
Bagaimana Untuk Menjadi Pemimpin Yang Berjuang Dan Berkorban.

Menjauhkan diri dari melakukan maksiat sama ada yang besar atau yang kecil
Memberikan perhatian mengenai sunnah perjuangan Islam (PAS) adalah payah. Bukan di hampari dengan permaidani merah.

Bersedia untuk berhadapan dengan halangan
Sentiasa mendampingi orang soleh dan berjiwa besar
Sentiasa mengkaji dan merujuk buku-buku sirah
Sentiasa mengingati mati dan siksa kubur
Sentiasa mengingati syurga dan neraka
Melakukan muhasabah keatas diri dan mengkaji setiap masa
Keinginan diri sendiri untuk mempertingkatkan kerja parti.
Mesti merasakan kita boleh seperti orang lain boleh.
Bertanya dan berbincang dengan orang yang tahu
Berbincang dengan cawangan lain atau kawasan lain untuk ambil
pengalaman dan dilaksanakan di cawangan masing-masing.
Menyediakan jadual latihan mengikut keutamaan.
Bersedia untuk menerima latihan.
Banyakkan mesyuarat dengan ahli jawatankuasa.

Kesimpulan

Segala apa yang diberikan adalah sebahagian daripada usaha penulis untuk berkongsi pengalaman bagi menggerakkan jamaah Pas ke arah yang lebih cemerlang. Penulis dengan rasa rendah diri bahawa apa yang ditulis ini adalah ideal bagi sifat seorang pemimpin dan ianya tidak dimiliki sepenuhnya oleh penulis tetapi kita mesti bersama-sama untuk mencapai kearah itu.

Anda mungkin juga meminati:

Sorotan Sejarah 35 Tahun Pas Wilayah Persekutuan

Sumber: http://ydppasputrajaya.blogspot.com

Pengenalan
Mengikut catatan sejarah Cina, Lembah Kelang disebut sebagai Ko-lo yang wujud semenjak zaman Dinasti Han (220M). Menurut catatan sejarah Arab dan India pula Kelang yang disebut sebagai Kalah (Killah, Kalr, Qal’ah atau Qal’) merupakan sebuah pelabuhan enterport yang masyhur dengan bijih timah pada abad kelapan hingga ke-10 juga merupakan tempat terawal didatangi oleh pedagang di Tanah Melayu. Pada abad ke-14, catatan sejarah Cina menamakan Lembah Kelang sebagai Ku-lei. Bermula abad ke-15 lagi iaitu pada zaman Empayar Melaka sebagai sebuah pusat perlombongan bijih timah. Pada masa itu, daerah ini dikenali sebagai Daerah Kelang, sebuah jajahan Melaka yang berpenghulukan Tun Perak (1946-1448). Sehingga kejatuhan Empayar Melaka pada 1511, Kelang terus berada di bawah kekuasaan Melaka.Pemerintahan orang Bugis di Lembah Kelang bermula apabila Raja Lumu dilantik menjadi Sultan Selangor yang pertama pada 1760. Kesultanan ini memerintah Selangor sehingga hari ini. Pengkalan Lumpur, sebuah perkampungan Melayu yang mengusahakan bijih timah merupakan tempat pertemuan antara Sungai Kelang dan Sungai Gombak (Sg Lumpur) di tengah-tengah Lembah Kelang yang dibuka oleh Raja Abdullah, Penghulu Kelang pada 1857. Pada tahun 1868, Yap Ah Loy, seorang saudagar Cina dilantik sebagai Kapitan Cina telah membangunkan semula Kuala Sungai Lumpur yang terbakar akibat Perang saudara pada 1873 sebagai sebuah bandar untuk perdagangan bijih timah dengan nama Kuala Lumpur.

Kepentingan semakin bertambah apabila Inggeris memilih Kuala Lumpur sebagai pusat pentadbiran Negeri-negeri Melayu Bersekutu pada 1896. Kemudian pada 1946 ia menjadi ibu negeri Malayan Union iaitu gabung semua negeri di Tanah Melayu. Pada 1948, Kuala Lumpur menjadi ibu negeri Persekutuan Tanah Melayu. Apabila Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada 1957, Kuala Lumpur terus dikekalkan sebagai ibu negara sehinggalah menjadi ibu negara Malaysia yang ditubuhkan pada 1963. Menjelang 1 Februari 1972, Kuala Lumpur dinaikkan taraf sebagai bandaraya dan dua tahun kemudian Kuala Lumpur diisytiharkan sebagai Wilayah Persekutuan.

Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang ditubuhkan pada 1 Februari 1974 telah ditadbir oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di bawah seliaan Menteri Wilayah dan juga Jabatan Perdana Menteri. Wilayah Persekutuan kemudiannya berkembang apabila Labuan, sebuah pulau di perairan Sabah diistiharkan sebagai Wilayah Persekutuan pada 16 April 1984. Pada 1 Februari 2001 pula, Putra Jaya sebuah pusat pentadbiran Kerajaan Persekutuan telah diisyitiharkan sebagai Wilayah Persekutuan. Kini Wilayah Persekutuan meliputi tiga kawasan utama iaitu Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya.

PAS Bertapak di Kuala Lumpur
Sejarah penubuhan PAS di Kuala Lumpur telah bermula semenjak 1952 iaitu sebaik sahaja penubuhan PAS pada 24 November 1951. Setelah PAS ditubuhkan secara rasmi dalam Persidangan Persatuan Ulama SeMalaya pada 24 November 1951, sebuah Jawatankuasa Agung PAS telah dibentuk dengan diketuai oleh Ustaz Tuan Haji Ahmad Fuad bin Hassan selaku Yang DiPertua Agung PAS. Jawatankuasa Agung PAS ini telah bermesyuarat buat kali pertama pada 3 April 1952 dan memutuskan supaya cawangan-cawangan PAS ditubuhkan oleh ahli-ahli PAS di kawasan masing-masing.
Cawangan PAS yang pertama ditubuhkan ialah di Butterworth pada 9 Mac 1951 oleh Ustaz Ibrahim Aqibi dan diikuti pula oleh Cawangan Kuala Kangsar pada 10 April 1952 oleh Tuan Guru Abdul Samad Nuh. Cawangan Kuala Lumpur pula telah ditubuhkan secara rasmi pada 13 Julai 1952. Persidangan yang membawa kepada penubuhan PAS Cawangan Kuala Lumpur ini dihadiri oleh 40 orang ahli PAS di sekitar Kuala Lumpur dan Ustaz Mas’ud Hayati dilantik sebagai Ketua Cawangan PAS Kuala Lumpur yang pertama.

Sebenarnya, sebelum Ustaz Mas’ud Hayati dilantik menjadi Ketua Cawangan PAS Kuala Lumpur, seorang ulama terkenal di Lembah Kelang, Ustaz Mohd Noor Mahyuddin dari Segambut telah dilantik sebagai Naib Yang DiPertua Agung PAS bagi zon tengah. Beliau telah menggerakkan PAS sebagai sebuah pertubuhan politik Islam di Lembah Kelang ketika Pejabat Agung PAS masih lagi berpusat di Seberang Perai, Pulau Pinang.

Kerancakan gerakan PAS di Kuala Lumpur semakin bertambah apabila Pejabat Agung PAS berpindah ke Kuala Lumpur pada penghujung 1955. Rumah Ustaz Mohd Noor Segambut telah dijadikan pejabat sementara sebelum berpindah ke Jalan Raja Bot. Pejabat Agung kemudiannya berpindah ke Jalan Hamzah, Jalan Raja Uda, Jalan Pekeliling dan Jalan Pahang yang semua berada di sekitar Kampung Bharu, Kuala Lumpur. Perpindahan Pejabat Agung PAS ini adalah selaras dengan kedudukan Kuala Lumpur sebagai ibu negara Persekutuan Tanah Melayu.

Selain berfungsi sebagai pusat gerakan PAS, Kuala Lumpur juga turut menjadi tuan rumah Muktamar Tahunan PAS semenjak 1956 apabila Kongres Tahunan PAS Ke-.. diadakan di Kelab Sultan Sulaiman, Kampung Baru. Selain itu kongres PAS juga turut diadakan di Stadium Chin Woo, Dewan Bahasa dan Pustaka dan Markaz Tarbiyyah PAS Pusat, Taman Melewar antara 1956 hingga hari ini. Muktamar ini walaupun tidak mempunyai apa-apa makna tetapi merupakan satu syiar perjuangan PAS terhadap warga Kuala Lumpur.
Penubuhan PAS Wilayah Persekutuan

Sehingga 1974 semua kawasan dan cawangan PAS di Kuala Lumpur adalah terletak di bawah naungan Perhubungan PAS Negeri Selangor. Segala perkembangan PAS di Kuala Lumpur adalah dikendalikan dan diselia oleh PAS Selangor. Sejarah PAS Kuala Lumpur yang tersendiri bermula apabila Kerajaan Persekutuan mengisytiharkan Kuala Lumpur sebagai sebuah bandaraya pada 1 Februari 1972. Bermula daripada detik ini, desas desus tentang pemisahan Kuala Lumpur daripada Selangor telah kedengaran. Pada 1 Februari 1974, segalanya menjadi kenyataan apabila Kuala Lumpur diisytiharkan sebagai Wilayah Persekutuan. Pada ketika itu PAS merupakan anggota kerabat Barisan Nasional (BN) sedang dipimpin oleh YB Datuk Mohd Asri bin Muda.

Dengan tertubuhnya Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada 1 Februari 1974, maka Jawatankuasa Agung PAS telah memutuskan untuk menubuhkan Jamaah Pesuruhjaya PAS Wilayah Persekutuan yang kemudiannya dikenali sebagai Badan Perhubungan PAS Wilayah Persekutuan pada 1974. Ahli Jawatankuasa Agung PAS, Ustaz Abdul Jalil Safwan telah dilantik sebagai Pesuruhjaya PAS Wilayah Persekutuan yang pertama.

Ketika PAS Wilayah Persekutuan ditubuhkan pada 1974, terdapat lima kawasan Parlimen di Kuala Lumpur iaitu Setapak, Kuala Lumpur Bandar, Kepong, Damansara dan Sungai Besi. Dalam usahanya yang pertama, PAS telah berjaya menubuhkan beberapa PAS Kawasan seperti Kawasan Setapak dan Damansara. Walaupun pada peringkat ini, PAS hanya menubuhkan beberapa kawasan sahaja, namun ia merupakan titik mula kepada pergerakan PAS di Wilayah Persekutuan. Pindaan kawasan pilihanraya pada 1977, telah menambahkan jumlah kawasan Parlimen Wilayah Persekutuan daripada empat kepada …. PAS pula berjaya menubuhkan dua kawasan baru iaitu PAS Kawasan Kepong dan Sungai Besi. Pada tahun 1984, PAS Kawasan Kuala Lumpur Bandar berjaya ditubuhkan.

Pada 1985, sekali lagi kawasan pilihanraya di Wilayah Persekutuan bertambah berikutan perubahan kawasan pilihanraya. Kawasan Setapak telah dipecahkan kepada Kawasan Batu dan Titiwangsa; Kuala Lumpur Bandar pula dikenali sebagai Bukit Bintang; Damansara bertukar nama kepada Lembah Pantai; Kawasan Kepong dan Sungai Besi dikekalkan; Seputeh pula muncul sebagai kawasan baru manakala Kawasan Labuan dibentuk selepas Labuan diisytiharkan sebagai Wilayah Persekutuan pada 1984. PAS telah berjaya menubuhkan PAS Kawasan Batu, Titiwangsa, Lembah Pantai, Bukit Bintang, Kepong dan Sungai Besi.

Pada tahun 1992, sekali lagi berlaku pindaan kawasan pilihanraya dan Wilayah Persekutuan mendapat tambahan tiga kawasan iaitu dua kawasan baru - Wangsa Maju dan Segambut Bandar, manakala kawasan Sungai Besi dipecahkan kepada Bandar Tun Razak dan Cheras. Ketika PAS mengadakan Muktamar Tahunan 1998, semua kawasan Parlimen di Wilayah Persekutuan telah ditubuhkan PAS Kawasan termasuk Labuan.

Menyusuri Kemenangan

Pertumbuhan bandaraya Kuala Lumpur yang begitu pesat sebagai pusat pentabiran kerajaan persekutuan dan perdagangan meyebabkan ia menjadi begitu sesak dan tidak mempunyai ruangan yang cukup untuk perkembangan lanjut. Atas alasan itu, kerajaan persekutuan mencari tapak baru dan Kerajaan Selangor bersetuju menjual sebuah kawasan bernama Prang Besar dalam daerah Sepang.

Justeru pada 19 Oktober 1995, Putrajaya menjadi Wilayah Persekutuan yang ketiga, selepas Kuala Lumpur dan Labuan. Berpegang kepada amanat al-Marhum Dato Hj Fadzil Mohd Noor Mantan Presiden PAS yang juga ADUN Anak Bukit ketika lawatan ke kampong Telok Jawa Alor Setar al-Marhum menyatakan; “Di mana bumi dipijak disitu Islam dijunjung” akhirnya atas semangat itu pada 26 Julai 2004 PAS telah berjaya Ditubuhkan di kawasan Putrajaya.

Rekod penyertaan PAS dalam pilihanraya di Kuala Lumpur telah bermula semenjak Kuala Lumpur masih dalam negeri Selangor iaitu dalam Pilihanraya 1959; 1964; dan 1969. Manakala setelah menjadi Wilayah Persekutuan, PAS menyertai pilihanraya pada 1974; 1978 (Parlimen Damansara); 1982 (Parlimen Setapak dan Damansara); 1986 (Parlimen Batu, Titiwangsa dan Sungai Besi); 1990 (tidak bertanding); 1995 (Parlimen Bandar Tun Razak); 1999 (Parlimen Titiwangsa dan Labuan) 2004 (Parlimen Titiwangsa, Setiawangsa dan Labuan) dan 2008 (Parlimen Titiwangsa, Labuan dan Putrajaya)

Walaupun selama 34 tahun PAS tidak pernah memenangi sebarang kerusi di Wilayah Persekutuan, namun penyertaan dalam pilihanraya ini merupakan suatu pendedahan kepada ahli PAS terhadap erti perjuangan gerakan Islam yang memerlukan kesabaran dalam menghadapi onak dan duri. Pahit manis perjuangan dengan sepak terajang politik, jatuh bangun rebah menyulur dalam arena dakwah di samping kesabaran, kesungguhan dan iltizam yang tinggi akhirnya pada usia mencecah 35 tahun anak Sulong PAS Wilayah Persekutuan yang bernama Titiwangsa berjaya juga dilahirkan pada malam tanggal 8 Mac 2008. Calon Pas YB dr Lolo binti Ghazali menang di Parlimen Titiwangsa mengalahkan calon BN dalam suasana tsunami politik yang dahsyat.

Selain Ustaz Jalil Safwan, beberapa tokoh PAS yang lain turut diamanahkan sebagai Pesuruhjaya untuk menggerakkan PAS Wilayah Persekutuan yang pada ketika itu merupakan Badan Perhubungan PAS yang paling bongsu dan masih mentah. Antara tokoh-tokoh tersebut ialah Tuan Haji Hassan Ishak (1977-1981), Cikgu Mohd Nor Jan (1981-1983), Dr Haji Abbas Alias (1983-1985), Ustaz Nakhaie Ahmad (1987-1989), Tuan Haji Ismail Abdullah (1989-1993), Tuan Syed Ibrahim Abdul Rahman (1993-1997), Tuan Haji Subky Latif (1985-1987 dan 1997-2005) dan Tuan Haji Mohamad Noor Muhammad (2006-sekarang)
Dato Nakhaei Ahmad antara mantan Pesuruhjaya Pas Wilayah Persekutuan yang pergi meninggalkan perjuangan untuk menyertai UMNO.

Anda mungkin juga me

TEKS UCAPAN DASAR PESURUHJAYA PAS WILAYAH PERSEKUTUAN

Sumber: http://ydppasputrajaya.blogspot.com

IJTIMAK PAS WILAYAH PERSEKUTUAN

29 JAMADULTHAANI 1430/24 JUN 2009a

ISLAM TERLAKSANA WARGA SEJAHTERA
“Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat dan dirimu dijalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya”

MUQADDIMAH

Kita berijtimak pada pagi ini dalam suasana sambutan 35 tahun PAS Wilayah Persekutuan yang ditubuhkan 17 April 1974. Dalam tempoh tersebut seramai 9 orang pesuruhjaya silih berganti bersama-sama para amilin meneruskan perjuangan dengan menempuh cabaran yang mendatang.

Perjuangan menegakkan Islam sebagai ad-Deen dan menghayatinya dalam kehidupan diri, masyarakat dan Negara bukanlah tanggungjawab yang ringan. Matlamat perjuangan ini bukan dapat dicapai dalam lingkingan masa yang singkat. Ia tidak boleh dijangkau dalam waktu yang singkat dengan tenaga yang minimum. Perjuangan ini adalah perjuangan yang berterusan, perjuangan seumur hidup, perjuangan yang sentiasa meminta pengorbanan dan jihad yang tidak terhenti dengan kekalahan atau kemenangan. Sama ada kalah atau menang perjuangan menegakkan agama Allah SWT tetap menuntut pengorbanan dan jihat yang berterusan dari kita semua.

Firman Allah Azzawajalla:-
“jika apa yang kamu bawa ini harta benda dunia yang mudah dicapai dan perjalanan yang sederhana jauhnya, nescaya mereka (dengan mudah) akan mengikutimu. Tetapi jarak perjalanan begitu jauh untuk mereka. Dan mereka akan bersumpah dengan nama Allah SWT (dengan berkata) jika kami berupaya keluar, maka kami akan keluar bersama kamu. Mereka membinasakan diri sendiri dengan sumpah yang dusta dan Allah Mengetahui sesungguhnya mereka adalah dusta” At-Taubah:22

PILIHANRAYA

PAS Wilayah Persekutuan telah menyertai pilihanraya sjak tahun 1978 iaitu pilihanraya Umum ke 5 di kawasan Parlimen Damansara. Namun belum dianugerahkan kemenangan sehinggalah pada Pilihanraya Umum ke 12 bulan Mac 2008 yang lalu. Alhamdulillah seiring dengan perubahan lanskap politik tanah air Pas Wilayah Persekutuan Berjaya menghantar anak sulung ke Parlimen menerusi kemenangan YB Dr Lolo Mohd Ghazali di kawasan Titiwangsa.

Kemenangan yang dicapai bukan jatuh menggolek, ianya hasil daripada gerakkerja yang berterusan dengan penoh istiqamah serta pengorbanan daripada amilin. Ianya diperkukuhkan dengan penerimaan orang-orang bukan Islam kepada mengisi dan mengekalkan kemenangan adalah lebih payah daipada mencapai kemenangan. Justeru itu, gerakkerja yang lebih sistematik daripada Pusat Khidmat Masyarakat Titiwangsa serata dokongan sepenohnya daripada seluruh PAS kawasan-kawasan di Wilayah Persekutuan perlu digembeling bagi menyedarkan masyarakat dengan kejhadiran PAS. Kita bimbang kerana sering berlaku apabila terdapat sedikit kemajuan atau kemenangan menyebabkan berlakunya kelekaan dalam menjalan tugas dan member sumbangan kepada parti.

Jentera Pilihanraya PAS Wilayah Persekutuan harus diremajakan bagi mempersiap siagakan seluruh mujahid dan mujahidah pada setiap masa. Pilhanraya Umum ke 12 telah menzahirkan pembahagian kawasan bertanding yang tidak adil bagi Pas Wilayah Persekutuan dengan PKR. Sepanjang 35 tahun, Pas Wilayah Persekutuan hanya semacam dijadikan papan catur oleh PAS Pusat dan seharusnya ia tidak berulang lagi ketika Pilihan raya Umum ke 13 nanti.

TARBIYYAH

Tabiyyah bukanlah segala-galanya, tetapi segala-galanya bermula dengan tarbiyyah. Penubuhan Majlis Nuqaba’ Pas Wilayah Persekutuan perlu disokong bersama untuk kita terus menerus menjalani proses tarbiyyah, supaya usaha yang berterusan ini berupaya membentuk kesempurnaan akhlak, roh dan akal fikiran kita semua bagi mendapat keredhaan Allah Azzawajalla.

Bagi semua Dewan & kawasan perlulah memastikan unit-unit Usrah berjalan disemua peringkat mengikut manhaj tarbiyyah yang telah sedia disusun oleh Lajnah Tarbiyyah dan Perkaderan PAS Pusat. Jangan ada seorang pun dari ahli-ahli Pas di kawasan saudara-saudara terkecuali dari menekuni proses tarbiyyah kerana inilah kekuatan maknawi yang perlu dibina selain dari kekuatan maddi sepertimana Firman Allah SWT;

"dan bersiap sedialah sedaya mungkin dengan kekuatan dan pasukan berkuda yang dengannya kamu dapat menakutkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kamu” al-Anfal : 60

Ahli-ahli baru termasuk yang diterima sewaktu kempen “JOM SERTAI PAS” hendaklah disediakan suatu program induksi tarbiyyah bagi menanamkan tanggungjawab sebagai keluarga Harakah Islamiyyah PAS. Kesemua ahli PAS Wilayah Persekutuan perlu memahami tujuan penubuhan Parti Islam Semalaysia PAS seperti yang dinyatakan dalam muqaddimah perlembagaan PAS adalah:

“Bahawa dengan sesungguhnya adalah diisytiharkan demi untuk menyempunakan taqwa kepada Allah dan kebaktian kepada sesame manusia yang dijadikan bagi menegakkan al-amru bil ma’ruf wan nahyu anil munkar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka inilah diisytiharkan sebuah pertubuhan yang dinamakan PARTI ISLAM SEMALAYSIA.”

ORGANISASI

Orang yang selalu merujuk organisasi sebagai satu unit social yang terdiri daripada dua orang atau lebih yang dengan sengaja menyelaraskan kegiatannya kea rah mencapai satu manfaat atau objektif bersama. Kepada kita ahli PAS, kita penoh yakin bahawa kita berada dalam organisasi kerana menurut perintah Allah Azzawajalla.

“Sesungguhnya Allah kasih kepada orang-orang yang berperang dijalannya dengan tersusun seoalah-olah mereka satu binaan.” Al Soff : 44

Meskipun demikian, masih ada ruang-ruang yang perlu diperkemaskan. Ada kawasan PAS di Wilayah Persekutuan yang belum menubuhkan Dewan Muslimat dan Dewan Pemuda. Ada kawasan yang belum ada Ketua Urusan Ulama. Mungkin ada Ketua Urusan Ulama tetapi tidak ada jawatankuasanya sepertimana yang dikehendaki oleh Fasal 25/(4)(c) Perlembagaan PAS.

Kerana itu Dwan-Dewan Ulama, Muslimat dan Pemuda negeri perlu memastikan bahawa menjelang tahun 2010 semua perkara ini dapat diselesaikan. Kawasan yang belum bertambah cawangan perlu mempunyai plan strategik kearah itu di samping meningkatkan kualiti cawangan sediaada. Usah kita berada dalam kelompok zon selesa kerana kerja yang perlu dilaksanakan lebih banyak dari masa yang kita ada.

Dalam hal ini Majlis Setiausaha PAS Wilayah Persekutuan perlu lebih aktif dan kreatif dan boleh bertindak secara berkesan untuk saling membantu Dewan dan kawasan demi mencapai matlamat bersama.

KEBAJIKAN DAN KEMASYARAKATAN

Samaada kita mengakui atau tidak, masyarakat Wilayah Persekutuan sudah merasai kehadiran PAS. Persoalannya adakah ianya menyeluruh atau tidak. Kerana itu PAS Wilayah Persekutuan bersama Dewan dan kawasan perlu memperkasakan organ-organ Parti yang sedia ada seperti Unit Amal, Nisa’, PASTI, Lajnah-lajnah kebajikan dan Kelab Penyokong PAS agar lebih terarah. Sudah sampai masanya dirancakkan usaha “Satu kawasan satu NGO” bagi memudahkan lagi kita mendampingi masyarakat.

PAS Wilayah Persekutuan akan mampu meneruskan perjuangan setelah 35 tahun berada di tengah masyarakat kota. Ianya adalah natijah daripada kekuatan yang ada hasil dari jihad dan pengorbanan saudara semua muslimin muslimat. Kekuatan yang ada pada kita tidak boleh disia-siakan dan ia hendaklah digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan perjuangan Islam yang kita bawa.

Kekuatan yang terdapat pada lisan kita tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya. Cara penggunaan lisan yang sebaik-baiknyadalam perjuangan Parti Islam Semalaysia (PAS) ialah menasihati sebelum mengecam, mencadang sebelum mengkritik, member khabar gembira sebelum khabar menakutkan, menunjuk jalan kebenaran sebelum member amaran dan peringatan. Mudah-mudahan Ijtimak pada kali ini mengahasilkan natijah yang baik demi penerusan kelangsungan perjuangan PAS Wilayah Persekutuan.

“Sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinannya dengan berkata; Tuhan kami ialah Allah. Kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul (dengan pengakuan iman dan tauhidnya itu) maka tidak ada kebimbangan (dari sesuatu yang tidak baik) terhadap mereka dan mereka pula tidak akan berdukacita.” Al-Ahqaf : 13

Sekian, wasalam
HAJI MOHAMAD NOOR MOHAMADPESURUHJAYA PAS WILAYAH PERSEKUTUAN
29 JAMADULTHAANI 1430/24 JUN 2009
Anda mungkin juga meminati:

Monday, October 26, 2009

Kenyataan Media Presiden PAS: “Isu Dalaman Parti Islam SeMalaysia (PAS)”Kenyataan Media Presiden PAS

“Isu Dalaman Parti Islam SeMalaysia (PAS)”Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang.


PAS adalah merupakan sebuah organisasi siyasah, dakwah dan tarbiyah yang ditubuhkan sejak dari tahun 1951 dan pernah berhadapan dengan suasana yang lebih getir dalam lipatan sejarah perjuangannya. Semuanya berjaya dihadapi dan terus menerus mematangkan organisasi parti sehinggalah PAS mencapai kedudukan yang ada pada masa kini. Sehubungan dengan itu, saya meminta seluruh ahli dan kepimpinan PAS di pelbagai peringkat untuk bersabar dan bertenang dalam menghadapi persoalan dalaman parti pada waktu ini. Persoalan yang timbul ini tidak akan dapat diselesaikan menerusi penggunaan media massa dan media baru. Ianya perlu diselesaikan secara musyawarah dengan berpegang kepada budaya dan panduan yang menjadi pegangan PAS, sebagaimana yang termaktub dalam perlembagaannya.


Saya juga sudah mengarahkan Dato’ Setiausaha Agung PAS untuk menentukan tarikh yang sesuai di waktu terdekat ini untuk diadakan satu mesyuarat bagi membincangkan persoalan yang timbul ini. Kita berdoa agar Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayah Nya kepada kita semua dalam usaha untuk merungkai permasalahan ini dan seterusnya memperkukuhkan parti.Dato’ Seri Tuan Guru Abdul Hadi Awang
Presiden Parti Islam SeMalaysia (PAS)

6 Zulkaedah 1430 H bersamaan 25 Oktober 2009


http://presiden. pas.org.my

Perbezaan PAS dan UMNO


Masalah PAS dan UMNO bukan masalah berapa bilangan masjid yang dibina, bukan berapa bilangan sekolah agama yang dibina, bukan masalah institusi kewangan Islam, bukan masalah berapa buah pusat pengajian tinggi Islam yang dibina, bukan berapa jumlah wang yang dibelanjakan untuk membina lapangan terbang, lebuh raya dan lain-lain, bukan berapa jumlah wang yang dibelanjakan untuk pendidikan tinggi dan rendah yang dibelanjakan oleh UMNO atau PAS.

Masalah antara UMNO dan PAS ialah dasar dan matlamat pejuangan yang jauh berbeza. PAS memperjuangkan agar Islam menjadi aqidah Negara Malaysia, samada dari sudut pentadbirannya atau kehakimannya dan lain-lain. Pendek kata, apa yang terkandung didalam dua kalimah syahadah iaitu tiada tuhan yang disembah melainkan ALLAH, Nabi Muhammad S.A.W pesuruh ALLAH itu hendaklah terlaksana dalam kehidupan individu, masyarakat dan Negara.

Adapun pun UMNO sering mencabar tuntutan dua kalimah syahadah itu. UMNO kelihatan melakukan solat, mengeluarkan zakat, menunaikan puasa bulan ramadhan, mengerjakan haji, menjalankan aktiviti nikah kahwin mengikut Islam. Tetapi pentadbiran dan pemeritahan Negara mencabar Quran dan Sunnah. Sebab itu, dengan rasa senang hatinya, UMNO yang menjadi teras kepimpinan Negara, terang-terang menolak hukum ALLAH didalam bidang pentadbiran, kehakiman, perundangan, pendidikan dan lain-lain.

Oleh kerana itu, Malaysia yang sejak merdeka, yang dipimpin oleh UMNO dan Barisan Nasional menghadapi masalah yang tidak terhitung banyaknya. Masalah keselamatan, janayah, rasuah, penyalahgunaan kuasa, rompakan kecil atau besar, rompakan institusi kewangan, rompakan kaum wanita, warga emas dan kecurian disetiap detik berlaku dinegara ini.

Setelah lebih 50 tahun UMNO memerintah, Islam dan kekuatan orang Melayu terhakis. UMNO menghapus “kuasa imuniti Raja-Raja” yang menjadi salah satu kekuatan institusi Islam di Malaysia. UMNO membenarkan “Riddah” atau murtad berleluasa. UMNO juga mengamalkan budaya “Hendonisme” budaya “akhlak bobrok” melalui agensi-agensi penyiarannya.

Isu penyalahgunaan dadah, isu mat rempit, isu pendatang tanpa izin, isu ISA, ini semua berlaku selepas Malaysia dipimpin oleh UMNO. Puncanya ialah tidak menhayati kandungan ‘LA ILAHA ILLA ALLAH’. Oleh itu, jika pemimpin UMNO masih mengaku mempertuhankan ALLAH, menabikan Muhammad S.A.W, kenapa UMNO boleh sembahyang mengikut ajaran Islam, mengapa tidak boleh mengikut Islam dalam memerintah Negara? Adakah UMNO mengambil konsep beriman separuh kitab dan menolak separuh yang lain.

Kalau hanya bercakap membina masjid, di United Kingdom ada masjid, di Amerika Syarikat ada masjid, di Cina ada masjid, di Singapore ada masjid, di German pun ada masjid. Namun pentadbiran Negara mereka juga tidak mengikut ajaran islam. Oleh kerana itu, status kedudukan pemimpin dinegara barat dan timur yang Sekular, sama dengan kedudukan pemimpin UMNO diMalaysia ini.

Oleh kerena itu, saya rasa amat bertanggungjawab untuk menasihat kepada umat Islam di Malaysia ini, supaya jangan terjebak dengan kenyataan yang dilakukan oleh pemimpin UMNO khususnya Tan Sri Muhyiddin Mohd Yassin ketika berkempen di Manek Urai baru-baru ini (rujuk salah satu akhbar harian Malaysia) tentang UMNO membela Islam dan menegakkan syiar Islam.

Secara peribadi pula, sewaktu Muhyiddin menjadi Menteri Besar Johor, beliau telah mengubah cuti am pada hari Jumaat kepada hari Ahad, sekaligus menjadikan amalan cuti itu seperti amalan orang-orang Nasrani. Apakah ini satu pembelaan terhadap Islam?

Saya ingin membuat contoh yang kecil tentang UMNO mencabar Al-Quran. Antaranya, Al-Quran dengan jelas dan terang mengarahkan supaya orang islam menjauhkan diri daripada arak, judi, berhala, sudi nasib atau tenung nasib, tetapi UMNO yang memimpin Malaysia mengeluarkan lesen arak, memberi lesen judi. Apakah ini satu pembelaan kepada Islam? Untuk satu contoh lain, umpamanya ALLAH memerintah supaya Negara ditadbir dengan ajaran ALLAH, namun UMNO menolaknya.

Oleh kerana itu, jika sekiranya masih wujud benih-benin iman di dalam hati para pemimpin UMNO, maka saya merayu kepada mereka dan kepada orang yang seiringan dengan mereka supaya mereka bertaubat dan kembali kepada jalan ALLAH. Sekiranya mereka mempunyai masalah didalam usaha kembali kepada jalan ALLAH itu, maka Dewan Ulamak PAS Pusat menawar diri untuk memberi khidmat bakti kepada mereka.

Meneruskan Perjuangan Para Nabi

Dato’ Ustaz Haji Harun bin Taib
Ketua
Dewan Ulamak PAS PusatWednesday, October 21, 2009

Nostalgia Pilihanraya

P. 125 PUTRAJAYA
HJ. MOHAMAD NOOR B. MOHAMAD


UMUR: 50 TAHUN
KELULUSAN: IJAZAH SARJANA MUDA UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
PEKERJAAN: PENIAGA


PENGALAMAN BEKERJA :

BEKERJA DI PERBADANAN PEMBANGUNAN BANDAR (UDA) 1982 – 1996

1. BAHAGIAN PENGURUSAN DAN PEMASARAN HARTA
2. BAHAGIAN PENILAIAN DAN PELABURAN HARTA
3. BAHAGIAN KEWANGAN
4. PASUKAN PETUGAS PEJABAT WILAYAH TENGAH

JAWATAN YANG PERNAH DISANDANG :

1. EXCO PERSATUAN MAHASISWA UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (PMUKM)
2. PRESIDEN PERSATUAN MAHASISWA ANAK-ANAK TRENGGANU UKM (PERMATA)
3. SETIAUSAHA KEHORMAT KOPERASI SERBAGUNA KAKITANGAN UDA BERHAD (UDACO)
4. AJK MASJID AR-RAHMAN, PANTAI BARU, LEMBAH PANTAI
5. AJK MADRASATUL KHAIRAT, DESA PANDAN, KG. PANDAN
6. PENGERUSI KOPERASI MUSLIMIN MALAYSIA BERHAD WILAYAH PERSEKUTUAN
7. JAWATANKUASA AUDIT DALAMAN KOPERASI MUSLIMIN MALAYSIA BERHAD

JAWATAN POLITIK :

1. EXCO DEWAN PEMUDA PAS WILAYAH PERSEKUTUAN
2. AJK LAJNAH TARBIAH DEWAN PEMUDA PAS PUSAT
3. BENDAHARI BADAN PERHUBUNGAN PAS WILAYAH PERSEKUTUAN
4. PESURUHJAYA PAS WILAYAH PERSEKUTUAN

MESEJ :

"BERILAH PELUANG KEPADA SAYA UNTUK BERKHIDMAT DAN BERBAKTI KEPADA TUAN / PUAN DI PARLIMEN PUTRAJAYA. TERIMA KASIH."

Fail Kenyataan PAS Wilayah Persekutuan

Pastikan rumah PPR untuk semua
Oleh Samsuri Roslan

KUALA LUMPUR 14 Julai — PAS Wilayah Persekutuan mendesak pihak berkuasa supaya tidak mengagih kepada ahli Umno sahaja projek rumah rakyat yang diumumkan oleh Datuk Seri Najib Razak baru-baru ini.

Sehubungan itu, Pesuruhjaya PAS negeri, Mohamad Nor Mohamad mendesak kerajaan Pusat dapat menyediakan satu makanisme penjualan rumah yang lebih menyeluruh dan adil kepada seluruh rakyat di Wilayah Persekutuan.

Sambil mengalu-alukan usaha yang dilakukan oleh Perdana Menteri ini, beliau mahu penjualan rumah ini tidak dilihat dari kapisiti kepentingan politik tertentu sebagai usaha memancing undi.

“Kami tidak mahu isu penjualan rumah ini dibolot oleh pihak tertentu terutamanya dari kalangan ahli Umno dan ahli Barisan Nasional sehingga mengabaikan mereka yang bukan ahli dari parti berkenaan,” katanya.

Mohamad Nor berkata demikian ketika diminta mengulas ‘11 hadiah’ rakyat sempena 100 hari pemerintahan Najib selaku Perdana Menteri Malaysia. Antara 11 hadiah ini termasuk penyewa Program Perumahan Rakyat (PPR) di Wilayah Persekutuan dibenarkan membeli rumah yang disewa.

Sebanyak 44,905 unit rumah sewa PPR sedia dijual kepada penghuni yang selama ini menyewa rumah terbabit bermula November ini secara berperingkat-peringkat.

Dalam reaksi balasnya pula, Menteri Wilayah Persekutuan, Datuk Raja Nong Chik Raja Zainal berkata, ia peluang kepada penyewa PPR untuk memiliki rumah sendiri.

Mohamad Nor juga mengakui 44,905 unit rumah yang bakal dijual disifatkan terlalu sedikit jika di bandingkan dengan bilangan keseluruhan rumah yang sudah lama di sewa oleh para penduduk Wilayah Persekutuan.

“Sepatutnya unit rumah yang bakal dijual perlu ditambah jumlahnya bagi menampung keperluan penduduk yang sudah terlalu lama menetap di sini,” katanya.

Kata beliau, sudah terlalu lama penduduk menetap di sekitar Wilayah sehingga sudah ada dua atau tiga genarasi.

“Semasa pemerintahan Tun Dr Mahathir dan Tun Abdullah juga telah berjanji akan menjual rumah ini kepada para penduduk Wilayah Persekutuan tetapi tiada sebarang tindakan sehinggalah janji Najib pula,’ katanya.

Selain itu, Pesuruhjaya PAS ini juga turut bersetuju dengan tindakan Najib yang mahu melaksasanakan ‘sewa-beli’ terhadap unit PPR ini.

“Sepatutnya harga rumah ini ditolak daripada sewa yang sudah dilunaskan oleh para penduduknya dan bukan dengan harga yang baru pula.”

Kata beliau lagi, sudah lama para penduduk menyewa kediaman rumah ini dan sepatutnya ia dijual selepas ditolak dari sewa yang mereka lalukan selama ini.

Mohamad menambah, kepemimpinan PAS Wilayah akan terus memantau dari masa ke semasa dan bersedia bekerjasama agar usaha yang dilakukan kerajaan ini benar-benar memberi keadilan kepada rakyat.

Comments (5)
written by Abuhamid, July 14, 2009

The 1st person (and still is) who got a free PRR in my pro-BN village after PRU is a diehard supporter of PAS supporter who badmouth everything BN. That's before 1Malaysia was even heard of..
So to all those who prejudge Malaysian humans please hold your horses. Bersekutu Bertambah Mutu.


written by timothy cheng, July 15, 2009
pihak berkuasa perlu meninjau kembali cara pemberian rumah PPRT kepada mereka yang layak dan memerlukan sahaja. banyak kepercayaan yang diberikan kepada pihak tertentu telah disalahgunakan dan mereka yang sebenarnya lebih layak dipinggirkan. harapan kami pihak yang berkenaan jangan berat tulang dan punggung menangani kemelut ini. jangan hanya laungkan keadilan tetapi pada hakikatnya tiada malah kejam.

written by leslie, July 15, 2009
PPRT adalah projek perumahan kerajaan untuk golongan sederhana & miskin untuk rakyat.
Adakah pihak tersebut benar-benar tulus & adil dalam pemberian rumah tersebut kepada yang berhak?
Tepuk dada tanya sendiri..periksa akaun mereka..gelaja rasuah. Pihak tertentu mungkin sudah `booking' beberapa unit rumah untuk `perniagaan sendiri-sewa kpd orang lain atau jual dengan harga lebih tinggi'. Ia perlu dikemaskini..ramai lagi belum ada rumah sendiri...terlalu mahal & jauh.
1malaysia not only for BN people but for ALL Malaysians regardless of skin color.


written by Wong Pencen, July 16, 2009
Di sinilah perlunya penyelarasan terhadap maksud perkataan 'patut'. Buat masa kini, apa yang patut dengan apa yang tidak patut lebih banyak bergantung kepada pandangan orang yang mengatakannya.

PAS kata patut, UMNO kata tak patut. Apa yang UMNO kata patut pula PAS kata tak patut, sedangkan semua pihak membincangkan perkara yang sama.

PAS kata patut berikan kepada semua yang layak. UMNO kata memang dia berikan kepada yang layak sahaja. PAS kata kelayakan wajar berdasarkan taraf hidup. UMNO kata memang betul, tetapi kenapa pula nak kena bagi pada orang yang tidak menyokong kerajaan sedangkan yang nak diberikan ini dibina oleh kerajaan.

Semua kata mereka betul. Ialahkan, mana ada orang yang sukarela mengaku dia buat perkara yang salah? Semua atau hampir semua orang akan menyataka mereka berbuat sesuatu yang betul sahaja. Kita pun selalu dengar dialog dalam cerita TV, apabila orang ditangkap oleh pihak berkuasa. Hampir semua akan menyatakan mereka tak buat salah apa pun, walaupun semua bukti menunjuk kearah yang dia bersalah.

Dalam isu rumah yang dibincangkan di sini, wajar bagi yang membuat keputusan pengagihannya benar-benar memahami akan pemisahan antara kerajaan dan parti politik yang membentuk kerajaan. Saya menyatakan begini kerana masih terlalu banyak rakyat Malaysia yang berkeras menyatakan jalanraya, sekolah dan kemudahan-kemudahan awam yang ada sekarang dibina dan disediakan oleh Kerajaan BN.

Manakan tidak, semasa pembangunan projek-projek ini, memang diiklankan dalam papan tanda projek bahawa ianya "SATU LAGI PROJEK KERAJAAN BARISAN NASIONAL". Memang betul pembangunan dilaksanakan oleh kerajaan BN namun wang yang digunakan untuk pembangunan tersebut bukan wang BN. Wang kerajaan yang digunakan.

Namun demikian, saya tulis panjang-panjang pun ada pula nanti yang kata saya anti kerajaan. Memang kesian rakyat Malaysia ni, perkara asas yang begini pun belum dapat faham lagi. Cerita besar-besar, nak bersaing di peringkat antarabangsa, matlamat nak jadi negara maju tetapi rakyatnya masih berada ditakuk lama. Tak faham-faham.

Himpunan Kenyataan Akhbar

Kenyataan Akhbar Pesuruhjaya PAS Wilayah

Date: 09 Aug 1999
Time: 22:51:25

Kenyataan Akhbar Pesuruhjaya PAS Wilayah Persekutuan

Presiden PAS, Dato’ Haji Fadzil Mohd Noor akan menyampaikan ucapan di majlis makan malam dan dialog anjuran PAS Wilayah Persekutuan yang akan diadakan di Hotel Federal, Jalan Bukit Bintang, Kuala Lumpur pada 25hb Ogos 1999.

Ketua Hakim Negara yang dipecat oleh Dr Mahathir, Tun Salleh Abas akan menjadi tetamu kehormat bersama-sama bekas-bekas Hakim, peguam-peguam Datuk Seri Anwar, ahli-ahli akademik serta pemuka masyarakat.

Majlis dialog ini akan membicarakan persoalan Keadilan Era Dr Mahathir yang semakin menghakis kepercayaan rakyat terhadap persoalan keadilan undang-undang dan institusi kehakiman.

PAS melihat kebebasan institusi kehakiman seolah-olah sudah terbatas. Ini boleh dilihat secara jelas dalam perbicaraan yang melibatkan bekas Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim.

Keadilan telah dipertikaikan sejak tahun 1988, apabila Tun Salleh dipecat oleh Dr Mahathir dengan menggunakan kuasa politik membentuk Tribunal 9 orang Hakim Mahkamah Agung.

Perbuatan Dr Mahathir ini, dengan jelas meletakkan institusi kehakiman di bawah gengaman politiknya, yang menyebabkan dia sangat berkuasa dan berpengaruh dalam negara.

Sebab itu di dalam bukunya yang bertajuk May Day For Justice, Tun Salleh mendakwa Dr Mahathir adalah penipu. Dr Mahathir mendakwa beliau kononnya mengadap DYMM Yang Dipertuan Agong selepas kabinet bersidang, pada hari Rabu 1hb Mei 1988 yang berkaitan dengan penyingkiran Ketua Hakim Negara. Sedangkan 1hb Mei 1988 adalah hari Ahad dan cuti Hari Buruh.

YTM Tunku Abdul Rahman di dalam buku tersebut menyatakan,”Saya tidak faham bagaimana sesebuah Kerajaan yang berwibawa sanggup terus berkuasa selepas buku ini diterbitkan. Ianya merupakan suatu pengabaian yang tidak dapat dijawab tanpa mengakui perangai paling keji dalam kehidupan awam.”

Presiden PAS akan menyentuh persoalan kehakiman dan undang-undang dengan lebih jelas dalam majlis makan malam tersebut.

PAS Wilayah Persekutuan menjemput semua rakyat pelbagai kalangan yang prihatin dengan persoalan keadilan supaya hadir di majlis makan malam tersebut menyatakan sokongan mereka terhadap perubahan yang akan dilakukan oleh PAS bersama rakan-rakan alternatif.

HAJI AHMAD SUBKY ABDUL LATIF Pesuruhjaya PAS Wilayah Persekutuan

التطورات على مدار الساعة

Berita Semasa

Berita Semasa
Sumbangan PAS WP kepada Negeri Kedah

Berita Semasa

Berita Semasa
Sumbangan PAS WP Kepada Negeri Perlis

Viva Gaza Palestin

Viva Gaza Palestin